હું જાઉ…???

બ્રિગેડીયર મજાકના મુડમાં હતા અને એમને કંઇક સૂજ્યું અને એમણે કહ્યું : “ અજય સા’બ માનાકી આપ બેચલર હૈ પર આપકી કોઈ દોસ્ત તો હોગી હી નાં! ભાઈ આપકી તો કોઈ નાં કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ હોગી હી…ઉન્હેં લે આનાથ…

Source: હું જાઉ…???

3 thoughts on “હું જાઉ…???

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s