Day: એપ્રિલ 11, 2016

હું જાઉ…???

બ્રિગેડીયર મજાકના મુડમાં હતા અને એમને કંઇક સૂજ્યું અને એમણે કહ્યું : “ અજય સા’બ માનાકી આપ બેચલર હૈ પર આપકી કોઈ દોસ્ત તો હોગી હી નાં! ભાઈ આપકી તો કોઈ નાં કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ હોગી હી…ઉન્હેં લે આનાથ…

Source: હું જાઉ…???